KHÓA HỌC QUAN TRỌNG

“Mua một lần, học vài lần, xài cả đời”

Học càng lâu – Bạn càng đi sâu.

 

Giai đoạn 1 (Tứ trụ âm nhạc)

Sale!
859.000  500.000 
Sale!
1.100.000  950.000 
Sale!
2.500.000  1.800.000 
Sale!
1.400.000  500.000 

Giai đoạn 2 (chế biến)

Sale!
900.000  800.000 

Khóa học

Hòa Âm Cơ Bản

1.300.000 

Khóa học

100 Fills

900.000 

Giai đoạn 3 (nâng cao)

Sale!

Khóa học

Gia Vị Piano

1.500.000  1.400.000 

Giai đoạn 4 (Nhà sáng tạo)