Cảm xúc học viên trong quá trình học Piano

Thành rất vui khi giúp tất cả các học vui từ nhỏ cho đến lớn, thậm chí lớn nhất là 75 tuổi hiểu được và giải quyết khó khăn, bế tắc của học viên. Thành sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa để tiết kiệm thanh xuân cho các bạn nhé.