Khóa học Piano bổ trợ

Tổng hợp các khóa học mở rộng dành cho các học viên muốn bổ sung thêm kiến thức, nâng cao cách chơi Piano đa dạng

Khóa học

Boléro

800.000 

Khóa học

Luyện Cao Độ

500.000 

Khóa học

Luyện Hợp Âm

500.000