Đại Thành Piano sẽ phục vụ các bạn các vấn đề sau

Xin mời các bạn xem qua các bộ videos, khóa học trực tiếp online/offline và các yêu cầu khác nhé: Các bộ Videos Đệm Hát Piano (Học Online):      * Đệm hát Piano nền tảng – Không cần nhìn bản nhạc (790k) (40$)      * Luyện Phách với Đại Thành Piano (690k) (35$) …

Đại Thành Piano sẽ phục vụ các bạn các vấn đề sau Read More »