Đàn Gà Con - Philippenco - Lời Việt Anh

Sáng tác:
Tông:
F
Lời bài hát:
Đàn Gà Con – Philippenco – Lời Việt Anh
Trông kia đàn gà con lông vàng
Đi theo mẹ tìm ăn trong vườn
Rồi tìm mồi ăn ngon ngon
Đàn gà con đi lon ton
Thóc vãi rồi nhặt ăn cho nhiều
Uống nước vào là no căng diều
Rồi cùng nhau ta đi chơi
Đàn gà con xinh kia ơi
Đàn Gà Con – Philippenco – Lời Việt Anh – Sheet Nhạc