Đừng cố nhồi nhét tất cả HỢP ÂM vào đầu

Quan trọng là cách học, phương pháp học, phương pháp tiếp cận khi học Piano, đệm hát Piano nhé các bạn.

Các bạn đừng học 1 lần, hãy chia nhỏ ra để não của chúng ta có thể tiếp thu tốt hơn.

Leave a Comment

Your email address will not be published.