Mời Bạn Vui Múa Ca - Phạm Tuyên

Sáng tác:
Phạm Tuyên
Tông:
C
Lời bài hát:
Mời Bạn Vui Múa Ca – Phạm Tuyên

Chim ca líu lo
hoa như đón chào
bầu trời xanh
nước long lanh
la la lá la
là là la là
mời bạn cùng
vui múa vui ca

Mời Bạn Vui Múa Ca – Phạm Tuyên – Sheet Nhạc