giọng song song, vòng tròn quãng năm

KHI NHÌN VÀO BẢN CIRCLE BẠN ĐÃ CÁCH ĐI CỦA NHỮNG GIỌNG SONG SONG CHƯA?

                                           DƯỚI ĐÂY LÀ KẾT QUẢ 

 

  • bản sircle này nó rất là đặt biệt nó có thể chứa đựng hầu hết các cái kiến thức quan trọng trong đây,
  • nó thể hiện về bậc, quang, âm giai,
  • xác đinh giọng 
  • của bản (hóa biểu)

Và ngoài ra vòng tròn này còn thể hiện về những giọng song song

              Và bây giờ mình sẽ giúp các bạn, thực hành cái vòng tròn này.

 

  • bây giò bạn hãy tưởng tượng vòng trong quãng năm là chiếc đồng hồ,
  •  Ở giữa số 12 là nốt C, xuống dưới 1 giờG,
  • thì cái nguyên tấc chúng ta sẽ thế này,
  • từ trái qua phải là quãng 5 đúng

có nghĩa là: từ bên trên nốt C- hướng 12h tính xuống nốt G sẽ là quãng 5 đúng, tính xuống các nốt ở dưới cũng vậy mỗi nốt cách nhau điều là quãng 5 đúng.

và khoản cách: cao độ> của mỗi nốt ở quãng 5 đúng sẽ được đôn lên là 3/5cung.

Có nghĩa là từ hướng 12h chỉ xuống là quãng 5 đúng và tính xuống đến hết nốt C#

Vậy thì từ: nốt C đến nốt > G là quãng 5 đúng

nốt G đến nốt > D là quãng 5 đúng

nốt D đến nốt > A là quãng 5 đúng

 A đến> E là quãng 5 đúng

E đến > B là quãng 5 đúng

 E đến> F# là quãng 5 đúng

F# đến C# là quãng 5 đúng.

Bây giờ sẽ tính hướng ngược lại từ dưới tính lên

chiều bên trái sẽ là quãng 4 đúng.

 là quãng 4 đúng: sẽ được đôn lên 2/5 cung.

Từ; Cb > Gb là quãng 4 đúng

Gb > Db là quãng 4 đúng

Db > Ab là quãng 4 đúng,

Cứ thế chúng ta sẽ tự suy ra những nốt khác.

 Và bên trong sẽ có những giọng thứ đi song song với nhau      

                                                                 Ví vụ:

Am>C/      Em> G/       Bm> D/       F#m > A/       C#m > E.        G#m > B/ 

 

 D#m > F#/      Bbm > Db/        Fm > Ab/        Cm > Eb/      Gm > Bb/      Dm > F/         

Và sẽ có thêm 6 giọng nữa đó là :

Abm sẽ đi với> Cb

Ebm  sẽ đi với Gb

Abm sẽ đi với C#