Sale!

Phiến Lá Tĩnh Lặng – Thuỳ Chi – Sheet – Hợp Âm Gốc

40.000 

Phiến Lá Tĩnh Lặng – Thuỳ Chi – Sheet – Hợp Âm Gốc

Dựa trên hợp âm bài hát gốc: https://www.youtube.com/watch?v=tA47kgzzY7M