Sale!

Hack não Tiết Tấu

1.700.000 

Mô tả

Nhịp phách

Thể hiện đúng trường độ các nốt nhạc. Nguyên nhân không ráp 2 tay khi chơi cũng chính là vấn đề này.

chinh phục Sheet

2 yếu tố căn bản để chinh phục bất cứ bản nhạc đó là: CAO ĐỘ và TRƯỜNG ĐỘ của NỐT NHẠC. Hack Não Tiết Tấu sẽ giúp bạn giải quyết phần khó nhất khi học nhạc đó là TRƯỜNG ĐỘ.

KÍ ÂM

Tăng cường khả năng kí âm, thị tấu. Kiến thức giúp rất nhiều cho bất kể ai học nhạc.

nâng cao

Móc đơn, móc kép, chấm giật, đảo phách, chấm dôi,... => chuyện nhỏ sau khi học HACK NÃO TIẾT TẤU (P/p ĐẠI THÀNH)

"Càng vững tiết tấu, việc học nhạc càng dễ và không bị ức chế"

Giấy chứng nhận Phương pháp Tiết Tấu - Tác giả: Nguyễn Lê Đại Thành

Đây là sản phẩm nhiều năm nghiên cứu, giảng dạy và hiệu quả cao. Phương pháp được đăng kí bản quyền, các trung tâm áp dụng cần liên lạc với tác giả Đại Thành.

Ai cần học khóa này?

Không ráp được 2 tay

Hay bị trật nhịp

Solo & đệm hát nâng cao

Học viên kí âm

Cảm Xúc Học Viên