Sale!

Xuân Này Con Không Về – Quang Lê – Sheet hợp âm gốc

20.000 

Xuân Này Con Không Về – Quang Lê – Sheet hợp âm gốc

Dựa trên hợp âm bài: https://www.youtube.com/watch?v=dPzT0oFX3AE

Tông gốc: E