Sắp đến Tết Rồi - Hoàng Vân

Sáng tác:
Tông:
Am
Lời bài hát:
Sắp đến Tết Rồi – Hoàng Vân

Sắp đến tết rồi đến trường rất vui sắp đến tết rồi về nhà rất vui
Mẹ đang may áo mới nhé ai cũng vui mừng ghê
Mùa xuân này em đã lớn biết đi thăm ông bà..
Sắp đến tết rồi đến trường rất vui sắp đến tết rồi về nhà rất vui
Mẹ đang may áo mới nhé ai cũng vui mừng ghê
Mùa xuân này em đã lớn biết đi thăm ông bà.

Sắp đến Tết Rồi – Hoàng Vân – Sheet Nhạc