Tập Tầm Vông - Lê Hữu Lộc

Sáng tác: Lê Hữu Lộc
Thể loại: Nhạc Thiếu nhi
Điệu: Ballade
Tông: F

Sheet nhạc: Tập Tầm Vông - Lê Hữu Lộc

Hợp âm + Lời bài hát: Tập Tầm Vông - Lê Hữu Lộc

Tập tầm vông
Tập tầm vông tay không tay có,
tập tầm vó tay có tay không.
Mời các bạn đoán sao cho trúng.
Tập tầm vó tay nào có đố tay nào không,
có có không không.

Tập tầm vông
Tập tầm vông tay không tay có,
tập tầm vó tay có tay không.
Mời các bạn đoán sao cho trúng.
Tập tầm vó tay nào có đố tay nào không,
có có không không.

Yêu cầu sheet hoặc báo lỗi