Tại sao BẠN ĐÁNH HỢP ÂM NGHE KHÔNG GIỐNG BẢN GỐC?

Chỉ dành cho các bạn đã có kinh nghiệm đệm hát/solo tham khảo thêm nhé.