Trung tâm âm nhạc C4 Music - Ươm mầm đam mê

Lộ trình học đàn cho người cơ bản

Lộ trình học đàn Piano cho trẻ em, người mất căn bản, solo, đệm hát, cổ điển, đệm đàn Thánh Ca.

Từ 5 tuổi trở lên, học cảm thụ âm nhạc, tự làm chủ các vấn đề âm nhạc.

Vững kiến thức ngay từ thời gian đầu

Mỗi học viên có một giáo trình riêng biệt, không ai giống ai, và đáp ứng mọi nhu cầu.

Giờ học

Học phí